Onderwijs en opleiding

Onderwijsinstellingen

Na jaren investeringsstilstand vanuit de Vlaamse overheid en daardoor een verouderd scholenpatrimonium wordt de voorbije jaren via diverse formules opnieuw ingezet op de verbetering van het  Vlaamse scholenlandschap.

AB-Eiffage bouwt scholen via diverse samenwerkingen: via een klassieke aanbesteding maar ook in Design en Build, bouwteam en/of publiek-private samenwerkingen en concessies. We zijn actief in onderwijs en opleiding.

Onder impuls van Scholen van Morgen – een publiek-private samenwerking tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse Overheid – bouwde AB-Eiffage de voorbije jaren 29  scholen verspreid over heel Vlaanderen. AB-Eiffage staat bij deze scholen niet alleen in voor de “design & build” maar ook voor het 30 jaar onderhoud van dit patrimonium.

AB-Eiffage heeft dan ook een brede ervaring in verscheidene schooltypologieën voor diverse inrichtende machten. Gaande van kleuter- en peuterscholen tot secundaire opleidingen, hogescholen en universiteiten.

Meer over onze andere activiteiten