Zorg

Zorginstellingen

In een land dat koploper is in goede zorgverlening is de zorgsector een belangrijke werkpool.

Door de toenemende  vergrijzing in België wordt door de overheid ingezet op verscheidene investeringsprogramma’s  voor zorginstellingen. Sindsdien heeft AB-Eiffage de zorgsector opgenomen in zijn permanente activiteiten.

Met de bouw van het rust- en verzorgingstehuis “De Ravestein” in Boortmeerbeek in 2006, als Design en Build in een concessie-formule, gaf AB-Eiffage het startschot voor de bouw van verscheidene woonzorgcentra, assistentiewoningen en ziekenhuizen.

Dit zowel via openbare aanbesteding, in de private sector, als via publiek-private samenwerking.

Meer over onze andere activiteiten