Disclaimer

Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Onderhavige website is eigendom van het bedrijf AB-Eiffage N.V. met maatschappelijke zetel op de Bouwensstraat 21 te 2140 Antwerpen, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0404 114 173. AB-Eiffage N.V. is slechts gehouden door een eenvoudige verplichting van middelen betreffende de informatie die ze verstrekt aan de personen met toegang tot de website www.ab-eiffage.com. Zelfs nadat we alle stappen gezet hebben om ons te verzekeren dat de informatie op deze website juist is, kan AB-Eiffage N.V. in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of weglatingen, noch voor resultaten die afkomstig zijn uit deze informatie. Met name het gebruik van hypertekst links kan uw consultatie van onze site naar andere servers leiden om kennis te nemen van gezochte info. AB-Eiffage N.V. heeft geen enkele controle over deze servers.

De internetsite is onderhevig aan wijzigingen en aanpassingen zonder voorafgaande verwittiging.

Intellectuele eigendom

Deze site en de inhoud ervan zijn beschermd, vooral op het vlak van auteursrechten, tekeningen, modellen en merkenrechten. Door toepassing van de wet die de Intellectuele Eigendom beschermt en –meer algemeen– de internationale verdragen en akkoorden betreffende de beschermingsmaatregelen voor auteursrechten, is het verboden de reproductie voor andere doeleinden dan privé, alsook de verkoop, distributie, uitgifte, aanpassing, publicatie, integraal of gedeeltelijk mee te delen, onder welke vorm ook, van de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site of de werken die beschermd zijn door de auteursrechten op de website. Het is ook verboden gegevens toe te voegen, op eender welke wijze, op de site www.ab-eiffage.com die de inhoud of de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site of werken op de site van AB-Eiffage N.V. kunnen wijzigen of tot wijzigingen kunnen leiden.

Fotografische kredieten

Voor meer informatie, gelieve contact met ons op te nemen.