Nieuws

Een uniek woonproject aan de kaaien in Gent

We zijn fier om aan te kondigen dat ons project te Gent, genaamd Kaai 24, vandaag werd opgeleverd!

 

Dit unieke woonproject, bestaande uit 72 energiezuinige appartementen en 79 (semi) ondergrondse parkeerplaatsen, is gehuisvest op de voormalige locatie van Loods 24. Het bestaat uit drie autonome woonblokken, namelijk koopwoningen, budget-huurwoningen en sociale huurwoningen, die op een geïntegreerde wijze samengebracht zijn. Hoewel elke bouwblok een unieke gevelafwerking heeft, vormen deze een harmonieus geheel. De gezamenlijke dakkamer met buitenterras en de ruime binnentuin dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving voor de nieuwe bewoners.

Kaai 24 legt een sterke nadruk op duurzaamheid door niet enkel zonnepanelen te gebruiken, maar ook door water/water warmtepompen te voorzien die warmte uitwisselen met het kanaalwater en zo de woonunits op een duurzame manier verwarmen. Deze unieke benadering draagt bij aan een milieuvriendelijke leefomgeving voor onze bewoners.

Dit project was in opdracht van bouwheer Sogent en het ontwerp is van de hand van Dierendockblancke – L.U.S.T. Architecten.