Bouwteam

In Bouwteam

AB-Eiffage heeft ervaring met bouwen binnen  verschillende samenwerkingsvormen zoals D&B- design & build,  DBF- design & build & finance, DBFM- design & build & finance & maintain en PPS- Publiek-Private-Samenwerkingen. We werken meer en meer in bouwteam.

Hierbij treedt AB-Eiffage op als algemeen aannemer, als pilootaannemer met een coördinatieopdracht, soms als ruwbouwaannemer, en een enkele keer in onderaanneming voor grote multidisciplinaire EPC-contractors.

Met deze flexibiliteit wil AB-Eiffage de bouwheer, investeerders en partners zoveel mogelijk ontzorgen en garantie bieden op een performant en kwalitatief gebouw dat wordt uitgewerkt binnen vooraf gestelde eisen, budgetten en bouwperiode. Transparantie en constructiviteit worden hierbij door AB-Eiffage heel hoog in het vaandel gedragen. Van bij de ontwikkeling tot de uitvoering van een project worden alle parameters getoetst naar optimaal rendement en functionaliteit.

Meer over onze andere activiteiten