Duurzaamheid & innovatie

Duurzaamheid geïntegreerd in AB’s DNA

Anno 2021 staan we voor grote uitdagingen op gebied van klimaat, uitstoot en energie. Duurzaamheid vormt een steeds belangrijkere doelstelling in de uitvoering van AB’s projecten. De vraag naar duurzaam bouwen wordt bovendien ook groter bij klant en bouwheer. AB-Eiffage bouwt zoveel mogelijk met respect voor de omgeving, rekening houdend met energie en water standaarden en met aandacht voor duurzame bouwmaterialen.

In verscheidene projecten kiest AB-Eiffage voor passiefbouw, duurzaam ruimtegebruik, zuinig energie-en watergebruik en degelijke bouwmaterialen. Dit doet ze niet alleen om gewenste normen zoals BREEAM certificaten te halen, maar ook voor een algehele bijdrage aan een groene en duurzame maatschappij voor jong en oud.

Daarnaast gebruikt AB-Eiffage BIM of Building Information Modelling als ondersteuning van een intensieve werkvoorbereiding.
De virtuele weergave van onze projecten maken het werken efficiënter en de communicatie verloopt vlotter.

Enkele referenties

Absoluut Geïntegreerde Duurzaamheid 

Hoofdkantoor AB

Het hoofdkantoor van AB-Eiffage, gelegen in de Bouwensstraat in Antwerpen was één van de eerste BEN of bijna energie neutrale gebouwen in Antwerpen. Het is een laag energie kantoorgebouw met een E-peil van 40.

De gevel werd gerealiseerd in een zelfdragende gevelopbouw uit architectonisch beton. Hierdoor kon de isolatieschil ononderbroken worden aangebracht waardoor het gebouw energetisch performanter werd. Hetzelfde principe werd toegepast in de inkomhal met haar binnenbekleding, waardoor de centrale inkomhal en trap-kern niet behoren tot het beschermde volume. Ook het BEO-veld is een essentieel onderdeel van het project. Om het lage E-peil te bereiken werden 22 boringen op 136 meter diepte gemaakt zodat energie uit de bodem kan worden onttrokken. Daarnaast werd ook ingezet op betonkernactivering door leidingen te laten lopen in betonnen vloer. De betonnen massa houdt met haar grote dichtheid het gebouw op een constante temperatuur. Zo’n 100 zonnepanelen met een totaal vermogen van ca 24500 WP sieren de sterk geïsoleerde daken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie en waterzuinige apparaten. Tot slot creëren de plafondhoge ramen maximale daglichttoetreding en wordt de verlichting gedimd bij hoge natuurlijke lichtintensiteit.

Absoluut Energieprestatie

Rode Loop

Het sportcomplex aan de Rodeloopstraat in Merksem werd uitgevoerd met een buitengevel bekleed in Thermowood, een duurzame houtsoort zonder chemicaliën. De kleedkamers kregen een groendak en de toiletten maken gebruik van gerecupereerd regenwater. Om de biodiversiteit verder te stimuleren zijn er ook bijenkorven en een insectenhotel op het dak terug te vinden. Overal is er ledverlichting en driedubbel glas. Zonneboilers verwarmen het sanitair water en er liggen zonnepanelen op het dak.

Voor het binnenklimaat werd gekozen voor een techniek waarbij er geen gerichte luchtstroom meer is, maar er een gelijke spreiding van de toegevoerde lucht ontstaat. De luchtkwaliteit en temperatuur in de hele ruimte zijn hetzelfde en er is geen luchtbeweging voelbaar, wat het comfort en energieverbruik ten goede komt.

Absoluut Duurzaam ruimtegebruik

Gibo

Gibo Mariaburg in de gemeente Brasschaat is een synergetisch samenspel waarbij een kleuter en lagere school (3.795 m²) gecombineerd wordt met betaalbare woongelegenheden (2.600 m²). Een uniek project dat ook uitblinkt door zijn duurzaam karakter. Door het samengaan van zowel de school als de wooneenheden op dezelfde grond locatie wordt de ruimte veel duurzamer benut, met een E-peil van 58. Bovendien werd er gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie voor het sanitair van de lagere-en kleuterschool. De verwarming is gedimensioneerd op lage temperaturen en wordt gestuurd door middel van een buitenvoeler en condenserende ketels. Elke klas wordt afzonderlijk geventileerd om te waken over een voldoende hygiënisch gebruik klimaat. De verlichting werd uitgevoerd met een hoog rendement verlichting deels aangestuurd door bewegingssensoren en deels door daglichtsturing. Tot slot werd zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen, alsook doelbewust gekozen voor rotswol-isolatie. Het in het gebouw verwerkte hout is FSC geattesteerd. Het project werd genomineerd voor een prijs van de Vlaamse Bouwmeester als toonaangevend voorbeeld van een breed inzetbaar project met een lage ecologische voetafdruk.

Absoluut Natuur

Silvertop

Bij de renovatie van de Silvertoptoren werd niet alleen rekening gehouden met de nieuwste bouwfysische eisen op gebied van isolatie, ventilatie en akoestiek, maar ook met een koppel Kielse slechtvalken die hun broedplaats op de 71 meter hoge toren vestigden. Het onverwachte nest met vier kuikens bevond zich op een balkon te midden van de constructiewerken. De ouders en kuikens werden gedoopt door Natuurpunt en AB stelde alles in het werk om dit onverwachte nest van zeldzame vogels te beschermen. Zo werd de werkplanning aangepast en werd er gezorgd voor een dagelijkse opvolging en rapportage aan Natuurpunt. Onze werfleiders, projectleider en arbeiders hielpen actief bij de bescherming en beveiliging van het nest. In nauw overleg met de natuurbeschermers werd het nest dagelijks bewaakt en gemonsterd en werden enkele unieke beelden gemaakt.

Absoluut Hout!

AC Brasschaat

Het project betreft de bouw van een nieuw administratief centrum en de renovatie van het gemeentehuis in Brasschaat. Het architecturale pareltje won de Open Oproep architectuurwedstrijd onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester. Naast een architecturaal hoogstandje wordt het project ook gedefinieerd als een hoogstaand ecologisch en duurzaam project.

De compactheid, de doorgedreven aanwending van de nieuwste technieken, de ledverlichting en zonnepanelen en de verwarming op biomassa met een volautomatische houtvergassingsketel maken dit een uniek duurzaam bouwproject. Het hout komt vanuit de gemeentelijke groendienst van Brasschaat.

De volledig beglaasde gevel is een combinatie van houten gordijngevel schrijnwerk, een aluminium voorzetgevel met enkele beglazing van 6 meter hoog en houten ramen in de kantoren. In de spouw is mobiele zonwering in de vorm van lange witte gordijnen van 6 meter hoog voorzien.

Absoluut Passiefbouw

Scholen Waregem en Oudenaarde

AB bouwde volgens de passiefhuisstandaard voor beide scholen. Deze scholen genieten van een goed binnenklimaat gedurende zowel de winter als de zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit wordt mogelijk gemaakt door een hoog niveau aan thermische isolatie, zonder koudebruggen, weinig infiltratie en met gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten. Het schoolcomplex te Waregem bestaat uit 9 gewone klas- en 3 computerlokalen, een auditorium voor 250 leerlingen, een atrium, vergaderruimtes en directie lokalen. Dit project telt 4.195 m². De school te Oudenaarde omvat 4.080 m².

Absoluut BREEAM

Diamant & Administratief Centrum Gent

Duurzaamheid staat voorop bij de realisatie van AB’s huidige Gentse projecten. Kantoorgebouw Diamant streeft naar een drie sterren BREEAM certificaat “very good”. Ook het nieuwe administratieve centrum in Gent zal worden uitgevoerd volgens de BREEAM principes. BREEAM houdt rekening met een 70-tal parameters of credits binnen negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie en vervuiling. Het internationale rating systeem maakt een goede analyse van de milieu impact en wordt een steeds belangrijker verkoopargument voor eindklanten en bedrijven bij wie duurzaamheid een pertinente doelstelling vormt.

BIM

AB-Eiffage gebruikt BIM of Building Information Modelling als ondersteuning van een intensieve werkvoorbereiding. De dienst uitvoeringsmethoden leidt dit proces in goede banen. Van de uitwerking en detaillering van de stortfaseringen, opdeling in prefab elementen, vergelijkende studie van alternatieven en optimalisaties tot het visualiseren van de vooropgestelde uitvoeringsmethode en werfinrichting. Door middel van virtual reality, 3D-printing, 4D, 5D en artificiële intelligentie wordt dit proces mee vormgegeven.

Onze innovatieve dienst maakt draaiboeken en faseringsplannen op en beheerst de uitvoeringsplanning en werfkosten.

BIM is niet alleen een handig visueel communicatiemiddel voor iedereen op de werf, het verzamelt ook data om beter te kunnen analyseren waar en wanneer het misloopt.

Enorm veel informatie van verschillende partijen wordt gebundeld in een interactief model. Op die manier kunnen de faalkosten gereduceerd worden en kan de bouwuitvoering met een LEAN planning efficiënter worden opgevolgd.

LEAN

AB-Eiffage begrijpt dat een goede planning en timing cruciaal zijn voor het creëren van waarde in de uitvoering. Samen met onderaannemers en leveranciers wordt volgens de LEAN principes efficiëntie gecreëerd. De planning wordt regelmatig afgestemd en bijgestuurd met alle partijen. Mogelijke conflicten worden zo preventief opgelost of snel gedetecteerd.

AB-Eiffage wil de bouwheer ontzorgen door het project binnen de vooropgestelde termijn en budget op te leveren. Verder willen we zoveel mogelijk tijd en middelen winnen tijdens de uitvoering.

Ook de Vereniging der Belgische aannemers van grote bouwwerken staat sterk achter deze principes. Daarom heeft VBA in samenwerking met het Buildwise een gestandaardiseerde opleiding opgezet voor aannemers en onderaannemers. Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan zeker dit filmpje.

CO2-Prestatieladder

De impact van de klimaatverandering laat zich al jarenlang voelen, daar kan niemand omheen. Vanuit onze rol als maatschappelijk verantwoorde bouwonderneming vinden wij het belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO2-prestatieladder helpt ons hierbij ons energieverbruik, en zo ook onze CO2-emissies, in kaart te brengen en gericht doelen te stellen. We nemen tal van initiatieven, zowel op de werven als op kantoor, om onze CO2-voetafdruk te verminderen en zo ons steentje bij te dragen tot een duurzame wereld.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder vind je hier.