Utilitair/Openbaar

Utilitair/openbaar

AB-Eiffage is een multifunctionele bouwer van verscheidene grote openbare projecten.

Hier heeft AB-Eiffage een zeer grote diversiteit aan projecten uitgevoerd voor gemeente- en stadsbesturen, NMBS, Regie der Gebouwen, stadsontwikkelingsbedrijven, Brussels Airport,….

AB-Eiffage bouwt stadhuizen, bibliotheken, administratieve centra, sporthallen, scholen, brandweercentra en gevangenissen.

Een groot deel van haar realisaties bestaat  uit projecten verworven via openbare aanbesteding en/of openbare offerte aanvragen.

 

Meer over onze andere activiteiten