Utilitair/Openbaar

Utilitair/openbaar

AB is een multifunctionele bouwer van verscheidene grote openbare projecten.

Hier heeft AB een zeer grote diversiteit aan projecten uitgevoerd voor gemeente- en stadsbesturen, NMBS, Regie der Gebouwen, stadsontwikkelingsbedrijven, Brussels Airport,….

AB bouwt stadhuizen, bibliotheken, administratieve centra, sporthallen, scholen, brandweercentra en gevangenissen.

Een groot deel van haar realisaties bestaat  uit projecten verworven via openbare aanbesteding en/of openbare offerte aanvragen.

 

Meer over onze andere activiteiten