Nieuws

Projectmanager Bart Reyniers wint prijs met thesis in de master Construction Management

Projectmanager Bart Reyniers wint prijs met thesis in de master Construction Management. Hij rondde op 08/06/2020 zijn tweejarige master af. De master is het resultaat van een samenwerking tussen de VBA en de VUB en biedt een brede kijk op alle aspecten van bouwmanagement. “Je moet blijven leren want alles verandert in sneltempo. Bovenop de Bouwcampus die AB regelmatig organiseert wou ik me dan ook engageren voor deze master. Stilstaan is immers achteruitgaan”.

De master biedt een brede theoretische basis bovenop het technische aspect. “Zo leer je meer over het sociale en juridische facet. De proffen zijn allemaal mensen uit het bedrijfsleven en behoren onder andere tot de grote Belgische aannemers. Tijdens de opleiding wordt veel gewerkt met casestudies.”

Bart studeerde af met grootste onderscheiding en met zijn eindwerk ontving hij de tweede prijs. “De bedoeling was om tijdens de afstudeerceremonie van de VBA de prijsuitreiking te houden maar Corona heeft daar voorlopig een stokje voor gestoken.”

“Mijn eindwerk ging over het opvolgen van een werf op zowel technisch als financieel vlak en de rapportering van het project, dit gebaseerd op enkele belangrijke KPI’s: Status t.o.v. de planning, plan-planning, studieplanning en financiële aspecten zoals aankoop en contracten. De data van deze thesis zijn gebaseerd op ervaringen en data van de projecten “Nike – The Court” en “P+R Luchtbal.”

Het correct opstellen van het dashboard van KPI’s vraagt discipline, aldus Bart. “Alles begint bij de juiste data en gegevens. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld de financiële planning ook te gebruiken om de status van je project te bepalen. Momenteel wordt dat in de bouw te weinig gebruikt. Daartoe moeten alle posten van de bestelling correct toegewezen worden aan de lijnen van de planning om te kunnen zien welk onderdeel verantwoordelijk is voor welke omzet. Zo kan je ook zien hoeveel omzet je maandelijks zal vorderen. Alle KPI’S hebben bovendien ook invloed op elkaar. Als er achterstand is op de planning, dan kan dat omdat je werkvoorbereiding niet goed is, of omdat je te weinig arbeiders hebt op je werf. Na de detectie van mogelijke problemen kan je doelgericht gaan bijsturen. Die interactie van al die factoren hebben dan ook een impact op je eindresultaat. Als alles wordt uitgevoerd zoals het hoort, kan je een betere analyse van het resultaat voorzien en op preventieve wijze problemen detecteren. Alles samen leidt dat tot een beter eindresultaat en dat is uiteraard wat we willen bereiken.”

De inzichten uit de thesis en de master vormen mee de handvaten voor een nieuwe manier van planning en rapportering op de werf. “Bij grote projecten is het cruciaal om goed in kaart te kunnen brengen waar het fout loopt en waar bijgesteld dient te worden. Als je detecteert dat je verlies draait op een bepaalde post, dan is het de bedoeling daar zo snel mogelijk te gaan bijsturen. Het is cruciaal alert te blijven voor verbeteringen, want je moet zaken nog een X-aantal keer doen. Dat is niet alleen van belang voor ons als aannemer, maar ook voor onze klant.”